Maramihang Mga Proseso ng Google Chrome sa Task Manager: Bakit?

Alamin kung bakit maraming proseso ng task manager para sa chrome.exe para sa isang programa. Paano bawasan ang maraming proseso ng Google Chrome at paggamit ng CPU.