Paano Gumawa at Mag-install ng Progressive Web App sa Computer?

Matutunan kung paano gumawa ng Progressive Web App o Chrome App at i-install ito sa iyong computer. Ang mga PWA app ay sinusuportahan sa Chromebooks at ChromeOS.