Pag-install ng Extension sa Mobile Chromium Browser? (Eksperimento)

Sinusuri ang kakayahan ng mga nangungunang browser na nakabatay sa chromium na i-install ang mga extension ng Chrome. Kung ang Opera, Edge, Kiwi, at, Chrome ay maaaring mag-install ng extension mula sa Web Store.