Paano Paganahin at Gamitin ang IE Mode sa Microsoft Edge?

Matutunan kung paano paganahin ang IE Mode, ibig sabihin, Internet Explorer compatibility mode sa Microsoft Edge sa Windows. Makakatulong ang mode na ito sa pagpapatakbo ng mga kinakailangang site ng IE.